T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

MASAL YAZMA YARIŞMASI 

 

 

 

MALATYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

MASAL YAZMA YARIŞMASI

 

 

YARIŞMANIN ADI

 

 

 

 

 

MALATYA MASAL YARIŞMASI

YARIŞMANIN DAYANAĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığımızca 03-05 Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen III. Milli Kültür Şûrası sonucunda hazırlanan eylem planı. Eylem planının "12. Çocuk ve Kültür" bölümünün 6. Maddesinde; "Masal Yarışması Düzenlenmesi"

 

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM

 

 

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

YARIŞMANIN KONUSU

 

 

"Okul Öncesine Yönelik Yeni Ve Özgün Metinler ve Yerellik Arz Eden Masallar”

 

 

YARIŞMANIN TÜRÜ

 

 

MASAL YAZMA

 

 

YARIŞMANIN AMACI

 

Halk kültürümüzün önemli konularından olan ve sözlü anlatım yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşan masallarımızın derlenmesini ve 3. Millî Kültür Şurası Eylem Planı doğrultusunda Türk masal geleneğinin yaşatılması ve çocuklarımızla buluşturulmasını sağlamak üzere; Türk Masal Külliyatının hazırlanması.

 

HEDEF KİTLE

 

 

Malatya ve İlçeleri

 

 

 

 

 

YARIŞMANIN TAKVİMİ

 

YARIŞMANIN DUYURULMASI

04 Mayıs 2018

 • MASALLARIN TESLİM TARİHİ

  14 MAYIS 2018- 31 EKİM 2018

 • MASALLARIN KURUL TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLME TARİHİ

  05 – 07 KASIM 2018

 • SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE YARIŞMACILARA BİLDİRİLMESİ

  8 KASIM 2018

 • ÖDÜL TÖRENİ

Müdürlüğümüz tarafından tarih ve yer bilgisi daha sonra paylaşılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

YARIŞMA KURALLARI

 

1.Yazılan masallar Türk Millî Eğitim amaçlarına uygun olmalıdır.

2.Yarışmaya her yaştan kişi katılabilir. Yaş Sınırlaması yoktur.

3. Yarışmaya katılacak eserler masal türüne uygun olarak özellikle okul öncesi döneme uygun konularda yazılmalıdır.

4.Masallarda her insanı ilgilendiren evrensel değerler ve konular (doğruluk, dürüstlük, iyilik, güzellik, ahlaklı olmak, erdemli olmak, yardımseverlik gibi duygular)işlenmelidir.

5.Masallar; Word formatında 12 punto, Times New Roman yazı karakteriyle, 1,5 satır aralığıyla yazılacak ve 5 (beş) sayfadan uzun olmayacaktır.

6.Masal Türkçe dilinde yazılmalı ve Türkçe dil kurallarına uygun olmalıdır.

7. Masal içeriğinde insanların yanı sıra hayvan ve doğaüstü varlıklar da kahraman olarak yer alabilir.

 

 

 

 

8. Masallarda mutlaka şu üç bölüm bulunmalıdır:

a. Tekerleme (masal başı)

b. Asıl olayın geçtiği bölüm (masalın kendisi)

c. Masal sonu (kısa tekerleme üç elma bölümü vb.)

9. Masal mutlaka mutlu sonla bitmelidir.

10. Her yarışmacı tek 1 (bir) masal ile başvuru yapabilir.

11. Masallarda kullanılacak kahraman ve yer isimleri Türk Kültürüne uygun olmalıdır.

12. Jürinin puanlaması aşağıdaki ölçütlere göre olacaktır.

 • Türkçeyi doğru, etkili ve kurallarına uygun kullanma:20 PUAN
 • Akıcılık:20 PUAN
 • Sözlü kültür unsurlarımıza uygunluk:20 PUAN
 • Masal motiflerini güncelleyerek kullanabilme:20 PUAN
 • Pedagojik uygunluk:20 PUAN

Ayrıca;

1. Irk, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı yapan, şiddet ve savaş yanlısı olan, olumsuz örnek oluşturabilecek masallar yarışma dışı kalır.

2. Yarışmaya katılan masallar üzerinde gerekli görüldüğünde seçici kurul tarafından editörlük çalışması yapılabilir; dil ve anlatım – yazım ve noktalama yönünden çok fazla yanlış içeren masallar değerlendirmeden çıkarılabilir.

3. Şartnameye uygun olmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Son başvuru tarihinden sonra ulaşan masallar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Masallar 08 KASIM 2018 tarihinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden ilan edilecektir.
 • Yarışma seçici kurulu kararı kesindir, itiraz edilemez.
 • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yarışma şartnamesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Yarışmaya gönderilen masalların telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak yarışmayı düzenleyen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne geçmiş olduğunu, yarışmaya eser gönderen her yarışmacı kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yarışmaya katılan masallar üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan öykülerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir.
 • Masallar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne elden verilmeli ya da posta ile gönderilmelidir.

NOT: Yarışmaya katılanlara katılım belgesiverilecektir.

 

 

 

BAŞVURU YERİ VE GEREKLİ EVRAKLAR

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi (İstasyon Virajı İnönü Mah.)

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

TEL: 0 422 323 29 42

İLGİLİ KİŞİ:

Halk Kültürü Araştırmacısı Hakan GÜLLÜOĞLU

TEL: 0 541 682 71 44

 

 • Yarışmacılar sadece kimlik fotokopileri ile kayıtlarını yaptırabilirler.
 • Yarışmaya son başvuru tarihi 31 EKİM 2018’dir.

 

 

ÖDÜLLER

 

 • Birinci Masala: Dizüstü Bilgisayar
 • 2. ve 3. Masallara da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından çeyrek altın ödülü verilecektir.